Tag Archive | conselleria d’interior

Quin mosso d’esquadra va disparar a Ester Quintana?

  • La Generalitat manté oberta una investigació per intentar identificar l’antiavalots que va deixar sense ull a aquesta veïna de Barcelona
  • La sentència que va absoldre els dos agents acusats va censurar la investigació inicial dels fets de la conselleria d’Interior
  –  14/11/2016 – 06:00h

Ester Quintana llega al tribunal a declarar

Ester Quintana el dia que va acudir al tribunal a declarar ROBERT BONET / ARXIU

 

Un agent dels Mossos d’Esquadra va mutilar Ester Quintana, però no se sap quin va ser. L’antiavalots que va deixar sense ull a aquesta veïna de la Verneda segueix sense confessar els fets. La Generalitat encara no l’ha identificat. Aquest dilluns es compleixen quatre anys de la jornada de vaga general en que es va produir l’agressió policial a Quintana. Des d’aquell 14 novembre 2012 fins avui, la conselleria d’Interior ha canviat la seva versió dels fets mitja dotzena de vegades, un jutge meticulós  va instruir el cas fins que va asseure dos antiavalots al banc dels acusats i l’Audiència de Barcelona va acabar absolent als agents per falta de proves directes. Una pregunta segueix sense resposta: quin mosso d’esquadra va disparar a Ester Quintana?

Sobre el cas hi ha més indicis que certeses. La secció tercera de l’Audiència de Barcelona va donar credibilitat a la versió dels fets de Quintana. No obstant això, va absoldre els dos acusats pel dubte de si les lesions van ser provocades per una bala de goma o un projectil de ‘foam’. Els dos policies que van seure al banc dels acusats sempre van negar ser els autors dels fets, i van apuntar veladament a un altre antiavalots com a responsable del tret.

El que a dia d’avui sí està clar és que el 14 novembre del 2012 tres furgonetes d’antiavalots es van aturar a la confluència entre la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona. Malgrat que no hi havia aldarulls, es van produir dos trets i un projectil policial va deixar sense ull a Quintana.

Fins aquí les certeses, que donen pas a preguntes sense resoldre sobre quin agent i amb quin tipus d’arma va lesionar a Quintana. En aquest mar de dubtes, des del punt de vista del tribunal va jugar un paper fonamental la deficient investigació inicial de la conselleria d’Interior, aleshores sota el comandament de Felip Puig. Els jutges van retreure al departament no haver donat per bona, encara que fos de manera provisional, la versió de la víctima. “S’hauria obtingut així una major informació sobre el realment esdevingut”, van assenyalar els togats.

Els jutges van retreure al departament no haver donat per bona, encara que fos de manera provisional, la versió de la víctima. “S’hauria obtingut així una major informació sobre el realment esdevingut”, van assenyalar els togats.

A diferència de Quintana, que sempre ha mantingut la mateixa versió, la primera explicació dels fets de la Generalitat assegurava no només que la policia no va disparar, sinó que Quintana s’havia situat “en la línia de tir dels esvalotadors”. És a dir, que podria haver estat ferida per manifestants. La realitat va desmentir a Interior, ja que els vídeos van demostrar que en el moment dels fets la situació era de calma i no hi havia disturbis.

De la nul·la credibilitat que va donar la conselleria de Felip Puig a Quintana deriven altres aspectes de difícil explicació del cas, que també recull la sentència absolutòria. Per exemple, que els Mossos no lliuressin al jutge la pistola de bales de gomes de l’agent imputat fins el febrer del 2013 –tres mesos després dels fets. O que la policia encarregués investigar els fets al sotsinspector imputat.

Després de desmuntar-se cadascuna de les cinc versions que va donar Interior, la conselleria va admetre l’autoria policial de les lesions de Quintana i la va indemnitzar. El departament no ha concretat en aquests anys quin agent i quin tipus d’arma va lesionar a Quintana. Tot això malgrat que els Mossos no han tancat files i destacats comandaments han advertit que l’agent culpable “s’està amagant”.

La sentència judicial també retreu a Interior que els GPS amb els que van equipats totes les furgonetes antiavalots no poguessin determinar “d’una forma concloent i inequívoca” el lloc exacte on es van aturar les furgones. Aquest punt resulta fonamental, ja que impedeix validar la hipòtesi alternativa insinuada pels agents absolts: si la furgoneta Drago 414 va avançar o arribar a estar en paral·lel a la dels acusats (la Drago 40), situant-se així a l’abast d’Ester Quintana. “Quan d’una furgoneta ningú es recorda de res, doncs home…”, va dir durant el judici el sotsinspector absolt, en referència a la 414.

‘Foam’ o bala de goma?

Les versions dels agents de les furgonetes sobre la seva posició són diferents, però sí que coincideixen en una cosa: que no van disparar a Ester Quintana. Interior, que manté oberta una investigació oberta sobre el cas, té apartats dels antiavalots els agents de la Drago 414 per ocultar informació.

Els acusats de la Drago 40 van dir que només van disparar salves. Al judici, el caporal de la  Drago 414 va assegurar que no van disparar en cap moment a la zona on estava Quintana i que, a més, l’escopeter de bales de goma no va arribar a baixar de la furgoneta ja que li feia mal l’esquena. Per contra, l’última tesi d’Interior apuntava que algun agents de la 414 va realitzar una salva (tret sense projectil).

El tribunal va considerar que “el més probable” era que Quintana una bala de goma hagués tocat a Quintana, però no va descartar del tot la hipòtesi del ‘foam’. Si va ser aquest últim projectil, la conclusió a que van arribar tant el tribunal com els perits resulta preocupant. A diferència de la bala de goma, el projectil de ‘foam’ no rebota contra el terra, de manera que només pot produir el tipus de lesions que va patir Quintana quan el tret es realitza apuntant directament a la cara de la víctima.

Tot i que no va poder acreditar qui va ser el culpable, el tribunal sí que va deixar clar que el cas de Quintana és un exemple de mala praxi policial. En concret, la sentència assenyala que no es van respectar els protocols que prohibeixen disparar cap a les parts superiors del coll, fer-ho a una distància menor de 50 metres –el tret a Quintana es va produir a 30 metres d’ella– i amb una perceptiva autorització prèvia.

“Els agents sabien que estaven incomplint els protocols i no podien desconèixer que les instruccions tenen per objectiu evitar successos tan lamentables com el que ha provocat a Ester Quintana unes lesions i seqüeles que sens dubte la seguiran afectant de forma permanent al llarg de la seva vida, impedint-li o dificultant-li la realització de múltiples activitats a les que els altres tenim un fàcil accés”, van concloure els magistrats. Quatre anys després, el policia que va disparar a Quintana segueix sense confessar i sense ser identificat.

más INFO

Anuncios

¿Qué mosso d’esquadra disparó a Ester Quintana?

  • La Generalidad mantiene abierta una investigación para tratar de identificar al antidisturbios que dejó sin ojo a esta vecina de Barcelona
  • La sentencia que absolvió a los dos agentes acusados censuró la investigación inicial de los hechos de la Conselleria de Interior
13/11/2016 – 19:26h

Ester Quintana llega al tribunal a declarar

Ester Quintana, en la Audiencia de Barcelona el día que declaró en el juicio ROBERT BONET / ARCHIVO

Un agente de los Mossos d’Esquadra mutiló a Ester Quintana, pero no se sabe cuál fue. El antidisturbios que dejó sin ojo a esta vecina de la Verneda sigue sin confesar los hechos. La Generalitat todavía no lo ha identificado. Este lunes se cumplen cuatro años de la jornada de huelga general en que se produjo la agresión policial a Quintana.

Desde aquel 14 de noviembre de 2012 hasta hoy, la Conselleria de Interior ha cambiado su versión de los hechos media docena de veces, un juez meticuloso instruyó el caso hasta sentar a dos antidisturbios en el banquillo y la Audiencia de Barcelona acabó absolviendo a los agentes por falta de pruebas directas. Una pregunta sigue sin respuesta: ¿qué mosso d’esquadra disparó a Ester Quintana?

Sobre el caso hay más indicios que certezas. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona dio credibilidad a la versión de los hechos de Quintana. No obstante, absolvió a los dos acusados ante la duda de si las lesiones fueron provocadas por una bala de goma o un proyectil de ‘foam. Los dos policías que se sentaron en el banquillo siempre negaron ser los autores de los hechos, y apuntaron veladamente a otro antidisturbios como responsable del disparo.

Lo que a día de hoy sí está claro es que el 14 de noviembre de 2012 tres furgonetas de antidisturbios se pararon en la confluencia entre la Gran Vía y el Passeig de Gràcia de Barcelona. Pese a que no había altercados, se produjeron dos disparos y un proyectil policial dejó sin ojo a Quintana.

Hasta aquí las certezas, que dan paso a preguntas sin resolver sobre qué agente y con qué tipo de arma lesionó a Quintana. En este mar de dudas, bajo el punto de vista del tribunal jugó un papel fundamental la deficiente investigación inicial de la Conselleria de Interior, por aquel entonces bajo el mando de Felip Puig. Los jueces reprocharon al departamento no haber dado por buena, aunque fuera de forma provisional, la versión de la víctima. “Se habría obtenido así una mayor información sobre lo realmente acontecido”, señalaron los togados.

Los jueces reprocharon al departamento no haber dado por buena, aunque fuera de forma provisional, la versión de la víctima. “Se habría obtenido así una mayor información sobre lo realmente acontecido”, señalaron los togados.

A diferencia de Quintana, que siempre ha mantenido la misma versión, la primera explicación de los hechos de la Generalitat aseguraba no sólo que la policía no disparó, sino que Quintana se había situado “en la línea de tiro de los alborotadores”. Es decir, que podría haber sido herida por manifestantes. La realidad desmintió a Interior, pues los vídeos demostraron que en el momento de los hechos la situación era de calma y no había disturbios.

De la nula credibilidad que dio la Conselleria de Felip Puig a Quintana derivan otros aspectos de difícil explicación del caso, que también recoge la sentencia absolutoria. Por ejemplo, que los Mossos no entregaran al juez la pistola de balas de gomas del agente imputado hasta febrero de 2013 –tres meses después de los hechos. O que la policía encargara investigar lo sucedido al subinspector imputado.

Tras desmontarse cada una de las cinco versiones que dio Interior, la conselleria admitió la autoría policial de las lesiones de Quintana y la indemnizó. El departamento no ha concretado en estos años qué agente y qué tipo de arma lesionó a Quintana. Todo ello pese a que los Mossos no han cerrado filas y destacados mandos han advertido que el agente culpable “se está escondiendo”.

La sentencia judicial también reprocha a Interior que los GPS con los que van equipados todas las furgonetas antidisturbios no pudieran determinar “de una forma concluyente e inequívoca” el lugar exacto donde se detuvieron las lecheras. Este punto resulta fundamental, ya que impide validar la hipótesis alternativa insinuada por los agentes absueltos: si la furgoneta Drago 414 adelantó o llegó a estar en paralelo a la de los acusados (la Drago 40), situándose así a tiro de Ester Quintana. “Cuando de una furgoneta nadie se acuerda de nada, pues hombre…”, dijo durante el juicio el subinspector absuelto, en referencia a la 414.

¿’Foam’ o bala de goma?

Las versiones de los agentes de las furgonetas sobre su posición son distintas, pero sí coinciden en una cosa: que no dispararon a Ester Quintana. Interior, que mantiene abierta una investigación abierta sobre el caso, tiene apartados de los antidisturbios a los agentes de la Drago 414 por ocultar información.

Los acusados de la Drago 40 dijeron que sólo dispararon salvas. En el juicio, el cabo de la Drago 414 aseguró que no dispararon en ningún momento en la zona donde estaba Quintana y que, además, el escopetero de balas de goma no llegó a bajar de la furgoneta ya que le dolía la espalda. Por contra, la última tesis de Interior apuntaba a que algún agentes de la 414 realizó una salva (disparo sin proyectil).

El tribunal consideró que “lo más probable” era que una bala de goma hubiera golpeado a Quintana, pero no descartó del todo la hipótesis del ‘foam’. Si fue este último proyectil, la conclusión a la que llegaron tanto el tribunal como los peritos resulta preocupante. A diferencia de la bala de goma, el proyectil de ‘foam’ no rebota contra el suelo, por lo que solo puede producir el tipo de lesiones que sufrió Quintana cuando el disparo se realiza apuntando directamente a la cara de la víctima.

Aunque no pudo acreditar quién fue el culpable, el tribunal sí dejó claro que el caso de Quintana es un ejemplo de mala praxis policial. En concreto, la sentencia señala que no se respetaron los protocolos que prohíben disparar hacia las partes superiores del cuello, hacerlo a una distancia menor de 50 metros –el disparo a Quintana se produjo a 30 metros de ella– y con una perceptiva autorización previa.

“Los agentes sabían que estaban incumpliendo los protocolos y no podían desconocer que las instrucciones tienen por objetivo evitar sucesos tan lamentables como el que ha provocado en Ester Quintana unas lesiones y secuelas que sin duda le van a seguir afectando de forma permanente a lo largo de su vida, impidiéndole o dificultándole la realización de múltiples actividades a las que los demás tenemos un fácil acceso”, concluyeron los magistrados. Cuatro años después, el policía que disparó a Quintana sigue sin confesar y sin ser identificado.

Judici contra el mosso d’esquadra que va deixar borni l’Òscar Alpuente

El proper 3 de novembre es celebrarà el judici contra el mosso d’esquadra que va deixar borni l’Òscar Alpuente durant la celebració del triomf de la Champions pel FCB el 27 de maig de l’any 2009. Després d’un llarguíssim procés judicial, l’agent 12231 haurà de respondre davant del jutjat penal nº 13 de l’acusació d’un delicte de lesions que va causar la pèrdua de l’ull al nostre company.

I tot i la satisfacció que ens ocasiona aquesta noticia, no podem deixar de banda el fet que de les 11 persones ferides greus en mans dels escopeters del Mossos des de l’any 2009, només 3 han arribat a judici. Són els casos de l’Ester Quintana (amb els acusats incomprensiblement absolts), el del Nicola Tano, (que va ser indemnitzat previ al tancament del seu procés judicial) i aquest de l’Òscar Alpuente.

Pel camí han quedat arxivats els casos de ferits greus:

  • quatre nois que han quedat bornis, en Jordi Sallent (abril del 2009), en Jordi Naval (maig del 2009), l’Angelo Cilia (març del 2012) i en B. S (març del 2012)
  • l’Edgar López (març del 2009) amb un impacte al pit que li ha deixat afectacions cardíaques
  • en Gerard Molins (març del 2012) amb lesions a la orella i pèrdua de capacitat auditiva
  • en Carlos Prieto (març el 2012) que va perdre la melsa
  • l’Enric Castillo (novembre del 2012) a qui una bala de foam li va rebentar les dents i fracturar la mandíbula.

Per això, un cop més, des de Stop Bales de Goma volem denunciar la brutalitat i desproporcionalitat de moltes actuacions policials, però per sobre de tot, la connivència del poder judicial. Amb una clara falta de rigor i de voluntat per arribar fins al final de l’asumpte, l’arxivament d’aquestes causes fa efectiva la impunitat dels cossos de seguretat, ja que empara i protegeix aquestes actuacions.

Per denunciar això, un dels membres d’Stop Bales de Goma, en Carles Guillot, que després de 14 anys de periple judicial va veure com el Tribunal d’Estrasburg rebutjava el seu cas, assistirà el proper dia 13 de juliol a la conferència: Use of rubber bullets: Towards a new model of police, que organitza el Parlament Europeu a Brusel·les.

Interior reconoce que los Mossos reventaron el ojo a Ester Quintana

CASO JUDICIAL POR UNA MUTILACIÓN

La Generalitat indemniza a la mujer con 260.000 euros pero el proceso penal continuará

El pacto refleja que fue una acción policial pero no detalla si fue una pelota de goma

 

Interior reconoce que los Mossos reventaron el ojo a Ester Quintana

FERRAN NADEU / Ester Quintana, ayer, en la Rambla de Prim de Barcelona.

 

La Conselleria d’Interior ha reconocido oficialmente que la pérdida de un ojo padecida por Ester Quintana durante la huelga general del 14 de noviembre del 2012 fue provocada por “una actuación policial” de los Mossos d’Esquadra, por lo que la mujer será indemnizada, a través de una compañía aseguradora, con 260.931 euros. Quintana, que siempre ha mantenido la versión de que la mutiló el impacto de una pelota de goma disparada por un agente, renuncia, de esta manera, a reclamar ante la justicia cualquier responsabilidad civil. Sin embargo, el proceso judicial contra el escopetero y el sargento de la policía autonómica imputados seguirá abierto con la intención de esclarecer si cometieron o no un delito.

En el acuerdo extrajudicial firmado el pasado 8 de septiembre entre Quintana y la Generalitat, Interior admite que la mutilación se produjo en una actuación policial, pero no especifica ni qué proyectil la causó, ni el agente concreto que provocó la lesión. El acuerdo, según la portavoz del Gobierno, Neus Munté, responde a «la voluntad del Departament d’Interior de afrontar la responsabilidad civil, no estamos hablando del proceso penal». A la vez, Munté manifestó su «máximo respeto por el proceso penal y por la presunción de inocencia de los miembros de los Mossos d’Esquadra» .

La posibilidad de que se llegara a pagar una indemnización a Quintana ya fue lanzada el pasado mes de julio cuando el conseller de Interior, Jordi Jané, afirmó que la Administración autonómica contaba con una «consignación de responsabilidad económica por los daños» que se pudieran derivar del caso Quintana, aunque precisó que esto no era un «reconocimiento de culpa, pero sí buena voluntad por si se tuviera que hacer frente a una indemnización». Pero la posibilidad de un resarcimiento económico la abrió, realmente, la abogada de los mossos imputados, Olga Tubau, que 10 días antes de las palabras de Jané reconoció en una vista que las lesiones fueron «producidas por el impacto de un objeto que salió de un arma policial». Con este reconocimiento se constataba que el caso estaba dando un giro, pues hasta el momento desde la Generalitat se había negado la responsabilidad de los Mossos.

 

SECUELAS Y GASTOS

La indemnización que Quintana ahora ha aceptado, y que incluye tanto una compensación por las secuelas que sufre como por los gastos médicos y jurídicos, no impedirá, al circunscribirse al ámbito civil, que la mujer pueda ejercer las acciones penales que considere oportunas contra los mossos imputados. Para la abogada de la víctima, Laia Serra, la indemnización supone un «reconocimiento» de que Quintana resultó herida por el impacto de una pelota de goma, algo que siempre ha negado la Conselleria d’Interior, que durante la etapa con Felip Puig al frente de este departamento llegó a ofrecer hasta media docena de versiones. «Esta aceptación de la Generalitat llega de una manera simbólica y celebramos que sea con carácter previo al juicio», ha asegurado la letrada.

Quintana se mostró este martes «contenta» de la compensación, porque «cierra una puerta», pero ha recordado que existen otros casos de personas heridas gravemente por pelotas de goma que aún no han recibido ninguna indemnización. «Parece mucho dinero pero no es tanto, porque ninguna cifra puede pagar lo que los Mossos me hicieron», ha afirmado.

Quintana compareció este marte en rueda de prensa acompañada de dos representantes de Stop Balas de Goma que también perdieron el ojo, según denuncian, por el impacto de ese tipo de proyectiles que el Parlament prohibió hace casi dos años. Carles Guillot, portavoz de la plataforma, lamentó que la Administración no haya cumplido con su obligación de indemnizar de forma retroactiva a las persona heridas por pelotas de goma, pese a que así se acordó cuando el Parlament prohibió esta munición, veto vigente en Catalunya desde el 1 de mayo del 2014.

Para Guillot, “es escandaloso que haya fondos económicos para indemnizar a Quintana y no se haya movido nada” para compensar al resto de víctimas, por lo que cree que el dinero que ahora se desembolsará a Quintana busca “evitar que se hable de este tema” antes de que se celebre el juicio.

A %d blogueros les gusta esto: